NAŠE aktivity

tl_files/o-nas/SOVA bez adresy.jpgŠkolské a spoločenské aktivity

Vychádzajúc z úsilia o zachovanie a pestovanie slovenského jazyka a snahy čeliť čoraz intenzívnejšej asimilácii Slovákov v Rakúsku bol roku 2003 založený školský spolok SOVA. Jeho vznik podnietili aj okolnosti, že v ostatných rokoch sa rozširuje vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka;neustále vzrastá záujem o vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka (v súčasnosti navštevuje vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka v Dolnom Rakúsku okolo 700 žiakov).

Organizujeme detský letný tábor na Slovensku v  posledných rokoch to boli tábory vo Vysokých Tatrách a v Škole v prírode pod Sitnom na Počúvadle. Tento týždenný jazykový kurz je určený pre deti vo veku 8 - 11 rokov. Deti sa počas pobytu v škole v prírode zblížia, nadviažu nové priateľstvá, zdokonalia sa v slovenčine, pretože dopoludnia sú vyplnené vyučovaním slovenského jazyka hravou formou. Popoludnia sú venované športovým, kultúrnym a poznávacím aktivitám.

Pracujeme na zdokonaľovaní pedagogických pomôcok, pracovných zošitov na výuku slovenčiny ako materinského jazyka, ale aj pre výuku pre cudzincov.

Možnosť maturovať zo slovenčiny

Kto chce absolvovať v Rakúsku maturitu z jazyka slovenského, musí sa o to zaujímať už 3 - 4 roky dopredu. Existujú dve možnosti:
1. možnosť maturovať zo slovenčiny ako Wahlfach prepokladá počas štúdia absolvovať 3 roky slovenčiny ako „Freigegenstand“ v 6.,7.,8. ročníku. Treba sa informovať u riaditeľa školy, ktorý požiada o povolenie na externé skúšky. Tie bývajú na konci školského roka a vyústia po 3 rokoch štúdia v ústnej maturite. Študijný materiál určí externý učiteľ.
2. pri absolvovaní 4 rokov slovenčiny a úspešnom zvládnutí externých skúšok v 5.,6.,7. a 8. ročníku gymnázia alebo inej strednej školy možno maturovať zo slovenčiny ako Pflichtfach – to je „2. oder weitere lebende Sprache“ - v tomto prípade aj písomne, aj ústne.

Dôležité je napísať žiadosť na riaditeľstvo školy, ktorú navštevuje vaše dieťa a informovať sa hneď v septembri na ORG Singrienergasse 21, 1120 Wien u Fr. Müller, ktorá je zastihnuteľná v utorok, stredu a štvrtok od 9.00 do 10.00, alebo telefonicky na 01- 5127686 .Tento  rok je skúšajúcou učiteľkou slovenčiny pani Mag. Anna Tekelevá, ktorá vyučuje na De La Salle Schule v Strebersdorfe , 01/291 25 - 764.
Detailné informácie o externých skúškach z jazyka slovenského, termínoch a podmienkach nájdete na :
http://www.brgorg15.at/externisten-aktuell.html

Vyučovanie slovenčiny

Intenzívne pracujeme na tom, etablovať vyučovanie slovenčiny ako nepovinný jazyk na viacerých školách vo Viedni. Máme okolo 50 detí, ktorých rodičia majú záujem o to, aby slovenčina bol u ich detí živý jazyk a nie len cudzia reč, ktorú sa musia nanovo učiť v dospelosti.

Vyučovanie slovenčiny v Slovenskom školskom spolku SOVA , Otto Bauergasse 23-11, 1060 Wien

Vyučovanie  slovenčiny ako materinského jazyka v Slovenskom školskom spolku SOVA  sa koná v sobotu. Informácie: <Register PROGRAM>

Vyučovanie  slovenčiny vo Viedni:

KMS Neustiftgasse 100, 1070 Wien, telefón: 01/ 526 19 78-21, v utorok od 13.45 -17.00 hod.

Informácie:  Dr. Zatkalíková, 0676/ 756 11 48

Gymn. Parkhammerplatz 18, 1170 Wien, telefón: 01/ 526 19 78-21, v stredu od 15.00 -18.00 hod.

Informácie:  Dr. Zatkalíková, 0676/ 756 11 48, večer od 18.00-20.00

VS Goldschlagstraße 15, 1150 Wien, pre žiakov tejto školy v doobedňajších hodinách, telefón: 01/ 982 46 09

Informácie : Mag. Korčáková  0650/ 679 16 18

VS Laaer Berg , 1100 Wien, v utorok 14.00 ako cudzí jazyk, v stredu 15.00 ako materinský jazyk

Informácie : Mag.Denisa Papanková, telefón: 01/52525 – 77082, denisa.papankova@edtwin.eu


Biling. ORG d. Schulvereins Komensky, Komensky-Gymnasium,
Sebastianplatz 3, 1030 Wien, Tel. (+43 1) 7133188 - 20
mag.h.huber@komensky.at
http://www.komensky.at


...vyučovanie slovenčiny - ďaľšie možnosti
- slovenčina pre jednotlivca
- slovenčina pre začiatočníkov-deti vo veku od 6-9 rokov
- slovenčina pre deti vo veku od 9-14 rokov
- slovenčina pre rodičov, ktorí majú záujem naučiť sa tento jazyk a ovládať ho aktívne
- slovenčina pre študentov, začiatočníkov
- slovenčina pre pohraničnú oblasť
alebo
- nemčina pre ženy, ktoré pracujú v zdravotníctve (forma 1-2-dňových seminárov, prvotné informácie a slovná zásoba, krátke informácie o meste, o kultúre....)
- nemčina pre deti, ktorých rodičia pochádzajú zo Slovenska, sú vo Viedni iba krátky čas

radi pomôžeme kde sa dá.

Slovenská materská škôlka / Slowakischer Kindergarten

...

EDIČNÁ ČINNOSŤ

Preklad a vydanie publikácie pre deti „Akej farby je svet“ v slovenskom preklade Eleny Mandíkovej. V spolupráci s rakúskym Menšinovým centrom (Volksgruppenzentrum) vyšla táto detská knižka v jazykoch všetkých menšín žijúcich v Rakúsku.

Pracovný zošit „Slovenčina pre deti“ zostavili a vydali Elena Mandik a Iveta Dupor. Cieľová skupina sú deti, ktoré sa učia slovenčinu ako materinský jazyk na školach v Rakúsku.

Viera Vloetová - „Hráme sa so slovenčinou" - 3 zväzky, v III - prináša na 225 stranách ( z toho 100 farebných strán) 42 didaktických hier určených na hravé vyučovanie slovenčiny, ale aj iných cudzích jazykov. Hry dokumentujú priebeh celého školského roka „so slovenčinou“... Kniha je určená predovšetkým deťom predškolského veku. Uvedenú metodiku je samozrejme možné využiť – v každodennej praxi - aj v materských školách, kde sa nevyučuje žiadny cudzí jazyk. Didaktické hry sú detailným opisom jednotlivých ranných kruhov. Ranné kruhy pozostávajú z množstva rituálov. Rituály sú u detí veľmi obľúbené, ich prostredníctvom opakujeme – nenásilne a hravo - novú a prehlbujeme známu slovnú zásobu.

tl_files/clanky/Events/Slovencina/Slowakisch.png

Pravidelné príspevky do časopisu POHĽADY.

Členstvo

Noví členovia, dobrovoľní prispievatelia sú srdečne vítaní. Členovia majú na nami organizovanými podujatiami zľavy.

Podporte naše úsilie príspevkom na našu činnosť alebo riadnym členstvom v našom spolku. Členské na jeden rok v spolku SOVA je 15 Euro. Prihlášky mailom na sova@slovaci.at, naše konto je BAWAG, IBAN: AT52 14000 03710071330, BIC:   BAWAATWW.

Naše lektorky

Pre koho sa angažujeme?

Pre všetkých záujemcov slovenčiny. Pre firmy a súkromné osoby - potenciálnych pracovníkov vo firmách s potrebnou znalosťou slovenčiny, ale aj pre milovníkov Slovenska, ktorí chcú vedieť viac. No a hlavne je nám veľmi dôležité aby slovenčina z úst našich detí ešte roky znela tak ľúbozvučne ako z úst našich rodičov a našich učiteľov v našom detstve. 

tl_files/o-nas/Sova/Ela.jpg

Mgr. Elena Béda

Ukončila som magisterské štúdium anglistiky, pedagogiky, filozofie a psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1999 vediem kurzy slovenského a anglického jazyka na Poľnohospodárskej univerzite, Bezpečnostnej akadémii SIAK, vo vzdelávacej inštitúcii Obchodnej komory WIFI, ako aj   vo večerných kurzoch  na VHS a rôznych jazykových inštitútoch vo Viedni.  V roku 2004 som v rámci  programu Jazyková ofenzíva v Dolnom Rakúsku vyučovala na gymnáziu v Gänsendorfe a základnej škole vo Fischamende.

Pri mojej práci uprednostňujem komunikatívnu metódu s používaním jazykovych hier a zaujímavé objavovanie inej kultúry. Zaoberám sa  odbornými prekladmi a tlmočením.

Kontakt: 0699/ 81603978,  elena.beda@chello.at


tl_files/o-nas/Sova/AndreaJuhasova.JPG

Mgr. Andrea Juhásová

Diplomovaná učiteľka vyučujúca na viedenskom Campuse – Ganztagsvolksschule Wien 2 s ukončenou nostrifikáciou na PH Wien a viacročnými skúsenosťami vo výuke slovenského jazyka nielen detí ale aj dospelých.

Kontakt: 0699 104 784 93, ajuhasova@hotmail.com 

tl_files/o-nas/Sova/Liana.JPG


Mgr. Liana Kitz, M.A.

Slovenčinu učím vo Viedni od roku 2003 všetkých, ktorí sa o ňu zaujímajú – vo vzdelávacej inštitúcii Obchodnej komory WIFI, v jazykových školách VHS, na Akadémii obrany štátu LAVAK a Bezpečnostnej akadémii SIAK. Moje kurzy hravou formou sprostredkujú komunikáciu v bežných každodenných situáciách na verejnosti, v rodinnom kruhu i reálie Slovenska.
Prekladám a tlmočím.Vyštudovala som Karlovu univerzitu v Prahe a Miami University v USA.

Kontakt: 0664 6386717, liana.kitz@aon.at


tl_files/o-nas/Sova/Slavka.JPG


Mgr. Slavka Körnerová, rod. Jesenská

Lektorkou slovenčiny ako cudzieho jazyka som od roku 2000. Vyštudovala som slovenčinu a angličtinu na FF v Prešove.

- Lektorin für Slowakisch als Fremdsprache seit 2000
- qualifizierte Slowakisch- und Englischpädagogin
- eigenes Skriptum für Anfänger

Kontakt: slavajes@gmx.net

 

Diplomovaná učiteľka vyučujúca na viedeňskom Campuse – Ganztagsvolkschule Wien 2 s ukončenou nostrifikáciou na PH Wien a viacročnými skúsenosťami vo výuke Slovenského jazyka nielen detí ale aj dospelých.

RSKS

Österreichisch-slowakischer Kulturverein
Rakúsko-slovenský kultúrny spolok
E-mail: rsks@slovaci.at
Tel.: +43 1 5961315
Fax: +43 1 5955799

Sova

Slowakischer Schulverein
E-mail: sova@slovaci.at
Tel.: +43 1 5961315
Fax: +43 1 5955799

Prihláste sa k odberu newslettera


Mám záujem o novinky:

Kalendár akcií

						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
Predošlý mesiac Október 2020 Ďalší mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dnes je 26.októbera, meniny má Demeter.

COVID-19 - Kto je za to zodpovedný?

COVID-19
Kto za to všetko môže?
Kto za to všetko môže?