Diskusia

karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Dušičky z očistca. Spis vydal Rád sv. Bazila, 1943. Kde sa koná súd po smrti? Tam, kde zomrie. Len čo sa duša rozlúči s telom, už sa koná nad ňou súd. Sestrička Mária na Korzike dva roky chorá, zomrela. Zjavila sa spolusestre a hovorí: „Musím celých 20 dní byť v očistci za to, lebo som chcela radšej zomrieť ako ďalej trpieť v chorobe“. Príbeh zomrelého farára Wälbacha. Prišiel z očistca k svojmu nasledovníkovi večer, keď si tento čítal večer z knihy pre kázeň. Wälbach mu priložil prst na knihu a na nej ostala hlboká popálenina. Príbeh sestričky Serafíny z Belgicka, ktorá videla svojho zomrelého otecka v plameňoch očistca. atď. 35-9.
25.01.2020 08:28
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Proroctvo Márie Júlie Jahenny, 1850-1941. Do Francie vtrhnú cudzie národy bez srdca a bez zľutovania. Satan všetko opanuje. Do nového náboženstva vstupujú aj mnohí biskupi a za nimi ide stádo bez rozmyslu, bez rozmyslu sa vrhajú do záhuby, a viac ako polovica je zatratená. Mládež bude skazená. Stratím mnoho kňazov a tí vernejší radšej zomrú. Tri štvrtiny ľudského rohu zahynie. Kríza dopadne náhle. Ľudia neuposlúchli slová mojej najsvätejšej Matky vo Fatime. Chcem vás chrániť. Keď počujete v zimnej noci silne burácať hrom, zavrite hneď okná a dvere. Zapáľte požehnané sviečky a modlite sa ruženec a tak vydržte tri dni a noci. Hrôza sa utíši, ukáže sa slnko. Ďakujte potom za prežitie Svätej Trojici za ochranu. Modlite sa a čiňte pokánie. Až uvidíte polárnu žiaru, veďte, že je to znamenie ďalšej vojny. Čiňte pokánie a volajte o mocnú ochranu nebeskej Matky. Světlo 2011-1.
25.01.2020 08:29
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
*Utrpení a radosti očistce od prof. Spirago, ktorý opisuje niekoľko osobnosti z očistca. Veľmi dobrý pápež Innocenc III., Boh sv. Luitgarde zjavil, že on bol odsúdený do očistca až do skončenia sveta. Abatiši klarisiek v Roveretu sa dostalo od Boha videnie, že svojimi modlitbami a kajúcimi skutkami vyslobodila z očistca kráľa Šalamúna. Mária Lindmayerová bola poučená, že i mnohé duše, ktoré nepatrili do katolíckej cirkvi, v poslednej hodine dostali milosť ľútosti a boli zachránené. Ďalej sa tu spomína A. Geibl z Bratislavy, misionár Dr.J. Reffener, nemravný vojvodca z Nemours, ktorý zomrel v súboji. Nikto z nás nech nezabudne modliť sa za zomrelého, i keď si myslí, že to už nepotrebuje, lebo žil veľmi zbožne.
25.01.2020 08:31
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Počas tejto extázy chcel Silviov švagor zatriasť Natuzzou, aby ju prebral. Vtedy začuli hlas zomrelého chlapca: „Nepomôže to. Aj keby si ju vyhodil z okna, neprebrala by sa.“ Nakoniec sa chlapec z očistca s advokátom rozlúčil: „Už musím ísť, dovolenie sa končí. Prijmi na môj úmysel Najsvätejšiu sviatosť.“
Advokát sa ešte ani nespamätal z prekvapenia a už počul iný, zachrípnutý hlas dospelého muža. Zistil, že je to jeho príbuzný, ktorý patril k slobodomurárom a pred smrťou odmietol sviatosti. K advokátovi prehovoril takto: „Trpím, už neexistuje pre mňa nijaká nádej, som zatratený vo večnom ohni. Neustále prežívam strašné muky.“ Tieto slová zanechali na poslucháčoch veľký dojem.
25.01.2020 12:25
pitu47
Avatar
Príspevkov: 11874
Mirko, teraz vazne, ako by sme ti vedeli pomoct????
25.01.2020 22:57
janaka
Avatar
Príspevkov: 5969
pitko, ja myslim, ze uz aj "psichijatri" to vzdali a pochopili, ze ked ho pustia k internetu, aspon je od neho pokoj:rolleyes: a trpime akurat my:cry:
26.01.2020 11:31
Vlado
Avatar
Moderátor
Príspevkov: 1230
zacal som sa modlit za jeho dusu...

:huh:
26.01.2020 21:46
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Svätý Vincent Ferrer opisuje príbeh, ako bol človek zachránený pred vraždou pre svoju oddanosť ružencu. Ako dobrý dominikán sv. Vincent rád hlásal o všemocnej sile ruženca. „Kto dodržiava túto prax,“ hovoril, „je mimo dosahu protivenstva.“ Následne opisuje prípad veľmi zbožného obchodníka, ktorý by hovoril o ruženci od rána do noci, dokonca aj keď tým spôsobil zanedbávanie svojho podnikania. Jedného dňa ho zajali zbojníci a on vedel, že prišla jeho posledná hodina a preto pokorne požiadal o chvíľu na modlitbu. Sotva sa začal modliť, keď k nemu prišla Panna Mária v sprievode sv. Kataríny, ktorá niesla podnos s ružami a sv. Agnesa s ihlou a klbkom nití. Zbojníci od údivu otvárali oči dokorán. Po každom Ave Mária, ktoré väzeň vyslovil, vzala Panna Mária ružu z podnosu, prepichla ju ihlou a navliekla ju na niť. Urobila takto veniec z ruží, ktorý umiestnila na čelo väzňa. Keď väzeň zatvoril oči a stratil veniec z dohľadu, neustále cítil jeho vôňu. Panna Mária a obe svätice odišli, obchodník zlodejom ponúkol svoj život a povedal: „Teraz ma môžete uškrtiť.“ „Uškrtiť?“ povedali vojaci. „Kto boli tie prekrásne ženy? Musíš byť svätý muž; pamätaj na nás, prosím, vo svojich modlitbách.“ Potom mu zlodeji vrátili celý jeho tovar a odišli obrátení.
21.02.2020 22:56
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Jeden muž každú nedeľu ráno hovorieval svojej žene:
„Choď do kostola a pomodli sa za nás oboch.“
Priateľom vravieval:
„Ja nemusím chodiť do kostola, moja žena tam chodí za oboch.“
Raz v noci sa mu prisnilo, že so svojou ženou stál pred nebeskou bránou a čakal, kým sa otvorí.
Brána sa pomaly otvárala a počul hlas určený jeho žene:
„Ty môžeš vojsť za obidvoch.“
Žena vošla a brána sa zatvorila.
Mužovi prišlo tak zle, že sa prebudil.
Najviac prekvapená bola však jeho žena, keď jej v nedeľu pred omšou povedal: „Dnes idem do kostola s tebou.“
21.02.2020 22:58
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
P. Bernardin z busty hovorí o vtáčikovi, ktorý sa naučil vyslovovať "Zdravas Mária". Keď ho raz napadol jastrab, vtáčik vyslovil "Zdravas Mária" a jastrab padol ihneď mŕtvy na zem. Boh nám tým chcel naznačiť, že ak bolo nerozumné vtáča zachránené volaním svätého Mena Panny Márie, o čo skôr bude zachránený pred satanom ten, kto hneď pri útoku vzývá Pannu Máriu. - "Keď nás prepadnú zlí duchovia pokušením," hovorí sv. Tomáš z Villanova, "nemáme robiť nič iné než ako kuriatka, ktorá sa pri uzretí jastraba zbiehajú hneď pod krídla sliepky."
28.02.2020 16:44
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
za sv.dominika se zabili v jednom aragonském městě v souboji dva muži kvůli krásné dívce Alexandře. Příbuzní padlých pak ze zlosti sťali Alexandře hlavu a hodili ji do studny. Když však přišel do města sv. Dominik, prosila ho Alexandřina hlava o zpověď a přijala od něho rozhřešení i sv. přijímání. Této milosti vyznání z těžkého hříchu dosáhla, protože se za života často modlívala sv. růženec. .......
28.02.2020 16:52
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Letopisy Tovaryšstva Ježíšova z Indie vypravují o mladíkovi, který se chystalodejít z domu, aby spáchal hřích, když vtom zaslechl hlas: "Stůj, kam jdeš?" Ohlédl se a spatřil reliéf Bolestné Matky Páně. Maria vyňala ze svých prsou meč a podávala ho mladíkovi se slovy: "Tady máš meč a bodni mne jím, ale nezraňuj svým hříchem mého Syna." Při těch slovech se mladík vrhl na zem, dal se do usedavého pláče, zkroušeně prosil za odpuštění Bo-ha a Nejsvětější Pannu, a byl vyslyšen.
28.02.2020 17:01
janaka
Avatar
Príspevkov: 5969
:-/ :rolleyes:
28.02.2020 17:29
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
aktoch blahorečenia sv. Jana Massiasa, dominikána, čítame, že sa mu na smrteľnej posteli zjavila Panna Mária a povedala mu, že ustavičnou modlitbou ruženca vyslobodil z očistca milión štyristotisíc duší.
Pápež Gregor XVI. nariadil, aby toto číslo bolo zaznamenané v aktoch o blahorečení na povzbudenie všetkých ctiteľov svätého ruženca.Svätá Terézia od Ježiša nám zanechala písomnú správu, že raz, keď sa začala modliť ruženec, ocitla sa v extáze a videla očistec ako veľkú ohradu, v ktorej duše trpeli v očistcovom ohni. Keď začala, už pri prvom Zdravas Mária ihneď zbadala, ako na duše padá chladná voda, aby ich osviežila. Rovnako tak pri druhom a pri treťom. Z toho pochopila, že ruženec prináša dušiam veľkú úľavu, a nechcela ho vôbec prerušiť.
Svätý Alfons preto ustavične odporúčal: "Ak chceme pomáhať dušiam v očistci, modlime sa za nich ruženec, ktorý im poskytuje veľkú úľavu."
Tiež svätý Anibal Maria di Francia tvrdí: "Keď sa za niektorú dušu v očistci modlíme ruženec, duša cíti, ako by plamene ochladli, a zakúšajú rajskú úľavu."
28.02.2020 17:48
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Svätý Dominik hovoril v jednej zo svojich kázní o dobrodení svätého ruženca pre duše v očistci. Jeden z poslucháčov sa tomu však začal vysmievať. V noci zbadal ohnivú priepasť a trpiace duše a videl, ako Panna Mária plná materského súcitu podáva dušiam zlatú reťaz, aby ich vytiahla z tejto priepasti. Bola to zlatá reťaz svätého ruženca.
Mimoriadnym apoštolom ruženca za duše v očistci bol svätý Pompilio Pirotti. Svojimi ružencami vstúpil do dôverného priateľstva s dušami v očistci, ktoré mu prejavovali vďačnosť za posilu, akú im poskytoval touto modlitbou. Táto dôvernosť došla tak ďaleko, že svätec pri modlitbe počul, ako duše odpovedajú druhou časťou Zdravas, Mária.
28.02.2020 17:50
Avatar