Diskusia

karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Počas 268. rokovania v Berlíne bez ostychu vyhlásil sovietsky minister zahraničia Molotov svojmu rakúskemu kolegovi: „Čo my Rusi raz máme, to už viac nedáme!". A to po 2. svetovej vojne bolestne zakúsili všetky tie krajiny, ktoré boli obsadené ruskými vojakmi: Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánsko, Česko-Slovensko, Poľsko a Východné Nemecko ...- okrem Rakúska!
Hoci si Hitler 13. marca 1938 Rakúsko pričlenil a 28. marca 1945 sem vpochodovali ruskí vojaci, krajine sa opäť podarilo získať slobodu. Za toto víťazstvo nad komunistickou okupáciou vďačí rakúsky ľud ružencu a jednoduchému františkánskemu pátrovi Petrovi Pavlíčkovi.
Pátra Petra sa počas 2. svetovej vojny v americkom zajatí veľmi hlboko dotklo fatimské posolstvo. Spoznal, aký význam má ruženec pre svetový mier a že politické rozhodnutia spočívajú oveľa viac v rukách modliaceho sa národa ako v rukách samotných politikov. Poznačený týmto presvedčením založil v roku 1947 spoločenstvo ,Zmierny ruženec', ktorého členovia mali za úlohu vyprosiť v duchu Fatimy slobodu Rakúska a svetový mier.
Do tohto modlitbového spoločenstva vstúpili i obaja rakúski kancelári Figl a Raab. Nielenže sa zúčastňovali na prosebných procesiách, ale často brali i sami s vierou do rúk ruženec. No na počiatku bol cieľ ich modlitby - sloboda Rakúska - v ďalekej budúcnosti.
Ešte v decembri 1954 vyhlásil ruský minister zahraničia Molotov rakúskemu ministrovi zahraničia Figlovi, že na uzavretie štátnej zmluvy nie je žiadna nádej. L. Figl vtedy P. Petrovi povedal: „ Teraz sa môžeme už iba modliť!"
O niekoľko mesiacov sa začal pripravovať prekvapujúci obrat. Po 354 bezvýsledných rokovaniach a 10 rokoch dôveryplnej modlitby a čakania podpísali 15. mája 1955 ministri zahraničia spojencov (USA, Francúzsko, Anglicko, Sovietsky zväz) a rakúsky minister zahraničia Figl na zámku Belvedere dlho vytúženú štátnu zmluvu.
„Podpisujeme s vďačnosťou Všemohúcemu a s radosťou voláme: 'Rakúsko je slobodné!'" Takto komentoval L. Figl tento veľký okamih v dejinách Rakúska. Niečo podobné povedal osobný sekretár spolkového kancelára Raaba: „V kancelárii sa Raab prehŕňal v poznámkovom kalendári z roku 1955. Otvoril ho v strede apríla, pri dňoch, keď sa rakúska delegácia nachádzala v Moskve. Bola tam poznámka: 'Dnes je deň Fatimy (13. apríl). Rusi sú tvrdí. Strelná modlitba k Panne Márii, aby svojím orodovaním pomáhala rakúskemu národu. '
Spolkový kancelár poznamenal: 'Vidíš, Prantner, bola to Panna Mária! Ona nám pomohla získať štátnu zmluvu!"
Nielen veriaci ľud, ale predovšetkým špičkoví politici považovali tento tak rozhodujúci politický vývoj za odpoveď neba na modlitbu ruženca státisícov veriacich.
Počas veľkej ďakovnej slávnosti hnutia ,Zmierneho ruženca' 10. septembra 1955 vyhlásil minister Figl: „My všetci, ktorí sme tu dnes zhromaždení a ktorí sa s pokorou, ale i s pýchou považujeme za veriacich kresťanov, poznáme moc modlitby: Pred ôsmimi rokmi sme boli iba malou hŕstkou sotva 10 000 ľudí, ktorí sa zjednotili, aby sa denne spoločne modlili ruženec za mier a slobodu Rakúska. (V roku 1955 ich bolo už 500 000!) Ja som vtedy rád prijal pozvanie. Počas ôsmich rokov sme sa modlili bolestný ruženec a úpenlivo sme prosili, aby nám nebo úplne a celkom prinavrátilo našu slobodu a nezávislosť. Naša modlitba bola vypočutá. Dnes sa môžeme s radostným srdcom modliť slávnostný ruženec, poďakovať sa nebu, že bola vyslyšaná naša úpenlivá prosba a že môžeme byť opäť tým, čím sme boli: slobodným národom!"
19.08.2018 10:49
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Viedni
Turci zažili pri Lepante síce ťažkú porážku, ale ich duch dobyvačnosti nebol zlomený.
Keď im francúzsky „Kráľ slnka" - Ľudovít XIV. ponúkol dohodu proti Rakúsku, znova kuli vojnové plány. Onedlho sa smerom k Európe vydalo obrovské mohamedánske vojsko, podmanilo si východný Orient, bezohľadne preniklo Maďarskom a napokon stálo pred bránami Viedne.
Vo vojnovom vyhlásení Turci cisárovi napísali: „ Vezmeme ti tvoje malé kráľovstvo a jeho obyvateľstvo vyhubíme."
Opäť bola celá Európa vo veľkom nebezpečenstve. Keby sa bolo Turkom podarilo získať Viedeň, tak by celý kresťanský Západ padol pod islamskú nadvládu.
Presila moslimských vojakov a ich brutalita zničili akúkoľvek nádej. Proti tureckému vojsku so 160 000 mužmi stálo iba 12 000 kresťanských vojakov. Bolo nemožné poraziť viac ako 10-násobnú presilu!
V tejto veľkej núdzi vyzval cisár k 40-hodinovej modlitbe, ktorá sa mala konať vo všetkých kostoloch. Zúčastnil sa jej i on a celý jeho dvor, pretože vedel: aby zostala Európa kresťanská, môže teraz pomôcť už iba Boh.
Poľský kráľ Sobieski ponúkol cisárovi Ľudovítovi svoju podporu. Najprv však putoval do národnej svätyne v Čenstochovej a tam zložil k nohám Panny Márie, Kráľovnej Poľska, svoj kord a zveril sa do jej ochrany. Nato išli cisárovi napomoc aj Bavori, Frankovia, Švábi a Angličania.
Kresťanské vojsko malo však aj napriek tomu iba 60 000 vojakov, a tí stáli proti tureckému vojsku, ktoré vzrástlo na 260 000 mužov. V tejto beznádejnej situácii si cisár zavolal na pomoc kazateľa a divotvorcu, talianskeho kapucína Marca ď Aviana, ktorý mu už mnohokrát dobre poradil. P. Marco ď Aviano prišiel a slávil 8. septembra 1863 (na sviatok narodenia Panny Márie) s vojakmi svätú omšu.
Kráľ Sobieski o nej svojej manželke napísal: „P. Marco nám dal svoj e požehnanie. Všetci sme prijali z jeho rúk sväté prijímanie. Mal pre nás výnimočný príhovor a pýtal sa nás, či máme dokonalú dôveru v Boha. Na našu jednohlasnú odpoveď sme mali viackrát opakovať slová , Ježiš, Mária! On je skutočne Boží muž."
12. septembra 1683 došlo k rozhodujúcej bitke. Cisár Leopold odovzdal každému prvému práporu svojho regimentu zástavu s vyobrazením Nepoškvrnenej Panny Márie. Pred východom slnka slávil páter Marco s veliteľmi na Kahlenbergu svätú omšu, na ktorej miništroval kráľ Sobieski. Páter Marco obetoval na tejto svätej omši Bohu svoj život za víťazstvo nad Turkami.
Potom napadli kresťanské vojská nepriateľský tábor s heslom „Mária, prečistá Panna!" Ich dôvera v pomoc Panny Márie im dodávala neuveriteľnú odvahu. Páter Marco prechádzal medzi vojakmi s krížom v ruke a žehnal bojové šíky, povzbudzujúc predovšetkým tých, ktorí boli v najväčšom nebezpečenstve.
Po prvých úspechoch kresťanského vojska vypukla v nepriateľskom tureckom tábore napriek obrovskej prevahe taká panika, že sa obávaný veliteľ Kára Mustafa a s ním všetci jeho vojaci dali na útek. Zanechali po sebe 15 000 stanov. Už nikdy sa nevrátili späť! Už po 2-krát bola Európa zachránená pred Turkami očividnou pomocou Panny Márie.
Kráľ Sobieski to vyslovil na verejnosti: Keď mu chcel kazateľ počas ďakovnej svätej omše vzdať poctu za jeho zásluhy, kráľ ho prerušil, vstal, kľakol si pred obraz Panny Márie, zložil k jej nohám svoj meč a pred všetkými prítomnými nahlas vyznal: „ Ona je víťazom!"
Pápež Inocent XI. povýšil z vďačnosti deň víťazstva, 12. september, na sviatok „Mena Panny Márie".
19.08.2018 10:51
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Presne pred 75 rokmi, 31. októbra 1942, zasvätil pápež Pius XII. Rusko a svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie tak, ako o to prosila Božia Matka vo fatimskom posolstve. Následok: okamžitý obrat v druhej svetovej vojne. Predtým Hitler všetky boje vyhrával, od tej chvíle mal byť v každej významnej bitke porazený.Napriek tomu prešiel jubilejný fatimský rok 1942 najprv bez reakcie z Ríma. Až keď Hitlerove armády koncom leta 1942 už prenikli až do severnej Afriky a ku Kaukazu a zdalo sa, že ich už nič nezadrží, nasledoval pápež prorockú výzvu. Dňa 31. októbra 1942 dal preniesť prastarú ikonu Salus Populi Romani z Baziliky Santa Maria Maggiore do Vatikánu, ako vždy v časoch núdze.Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 1942, Pius XII. zopakoval toto zasvätenie v Bazilike sv. Petra v prítomnosti 40 kardinálov, početných biskupov, diplomatického zboru a desať tisícov pútnikov.

A Pán naozaj splnil svoj prísľub. Oboma osudovými bitkami pri El-Alameine 2. novembra – teda iba dva dni po zasvätení! – a Stalingrade od 22. novembra 1942 nastal v druhej svetovej vojne obrat. „Pred Alameinom sme nikdy nezvíťazili. Po Alameine nás už nikdy neporazili,“ konštatoval Winston Churchill. Od tejto chvíle Hitlerove oddiely boli na všetkých frontoch na ústupe.

No aj Stalin sa v tejto dobe zmenil. Zrazu ukončil krvavý boj proti náboženstvu. Potreboval všetky sily krajiny na „Veľkú vlasteneckú vojnu“ proti nemeckej invázii a naučil sa poslúžiť si aj vierou Rusov. Už v apríli 1942 po prvý raz dovolil v Moskve sviečkovú procesiu! Pri bitke pri Stalingrade malo dokonca 11. novembra 1942 „znamenie z neba“ – viac sa v úradných správach nehovorí – zastaviť nemecké oddiely.

Po víťazstve sa aj legendárny sovietsky komandant maršal Žukov zúčastnil pravoslávnej liturgie a postaral sa o to, že sa do r. 1945 postavili dva veľké kostoly v zničenom Stalingrade. Dňa 7. októbra 1943 povolila sovietska rada ministrov založenie „Rady Ruskej pravoslávnej cirkvi“, čím cirkev konečne znova dostala svoje miesto v sovietskej spoločnosti. Napriek tomu bola k obráteniu Ruska ešte dlhá cesta, pretože, ako sa sr. Lucia v ďalšej vízii dozvedela, zasvätenie bolo „nedokonalé“ – musí sa vykonať, ako to Božia Matka 13. júna 1929 žiadala, „spolu so všetkými biskupmi sveta“.
19.08.2018 10:57
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
http://maria.sk/mariine-vitazstva#Oslobodenie%20Rak%C3%BAska
[Naposledy editoval karla23, 19.08.2018 11:20]
19.08.2018 11:02
janaka
Avatar
Príspevkov: 5969
panenkoskakava:rolleyes:
19.08.2018 12:22
pitu47
Avatar
Príspevkov: 11874
mirkoskakavy :scared:
19.08.2018 12:44
Vlado
Avatar
Moderátor
Príspevkov: 1230
tu sa nieco mozete naucit!

:thumbup:
20.08.2018 10:22
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Vlado to,ze neveriaci neveria tomu sa nemozeme divit...nemaju duchovne vedomosti...ale ze aj Ty neveris na prihovor modlitby sveteho ruzenca k Pannej Marie to ma prekvapuje....vsetko oco budete ziadat cez modlitbu sveteho ruzenca k Pannej Marie dostanete ...a dnes ked europa celi navalu cudzich kultur ktori nemaju dobre umysly s europou tak modlitba ruzenca na zachranu nasej kultury ma svoj vyznam..cize kazdy krestan sa moze pomodlit svety ruzenec a prosit svetu Pannu Mariu na zachranu nasej kultury a europy. Tie clanky ktore som Vam tu dal mate tu aj zdroj informacii su dokazom toho ze je to mozne.
21.08.2018 09:20
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
https://www.martinus.sk/?uItem=162192


Tato kniha je od rakuskej zeny vola sa Maria Simma tato zena mala schopnosti pomahat dusiam v ocisci....tu knihu Vam odporuciam a cital som kde sa jej pani ktora snou rozhovor robila ktore krajiny co sa tyka duchovnej stranky su natom najhorsie....a pani Maria Simma povedala...Amerika je natom najhorsie...a zapadna europa....v knihe sa docitate velmi zaujimave informacie od dusi v ocisci ktori tam trpia a ako im mozete pomoct.
21.08.2018 09:23
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Rakúsky kardinál blízky pápežovi Františkovi prekvapil svoju krajinu nedeľnou kázňou k 333. výročiu víťazstva nad Turkami pri Viedni.

Christoph Schönborn, najvýznamnejšia postava rakúskej katolíckej cirkvi, sa často vyjadruje k zásadným spoločenským témam spôsobom, ktorý vyvoláva kontroverzie. Niektoré postoje mu v rakúskych konzervatívnych kruhoch už dávnejšie vyniesli povesť liberála. Naposledy túto povesť v očiach časti konzervatívcov opäť potvrdil, keď spochybnil slová biskupa Alexandra Launa, ktorý v rakúskych prezidentských voľbách odporučil voliť Norberta Hofera.

Schönborn sa vtedy vyjadril, že nestačí mať len správny názor na potraty, ale z katolíckeho hľadiska je takisto dôležité, aby kandidát stelesňoval kresťanské princípy aj v ďalších témach, ako je postoj k slabším a marginalizovaným, k migrantom či k otázkam európskej spolupráce. Jeho vstup do kampane sa preto vnímal ako odporučenie pre ľavicovo-liberálneho kandidáta Alexandra van der Bellena.

Kardinál sa ešte jasnejšie vyhranil v otázke utečeneckej krízy, ktorá naplno prepukla minulý rok v lete: Schönborn vyzýval k solidarite s utečencami, ktorí utekajú z vojnových zón, ostro odsudzoval rétoriku politických elít najmä v strednej Európe, chválil nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, nedávno ju označil za „veľmi odvážnu, múdru ženu“, ktorá koná „s hlbokým citom pre ľudskosť“ a „najdôraznejšie v Európe hovorí, že tento problém musíme zvládnuť spoločne“.

Christoph Schönborn neostával iba pri rečiach, aktívne sa zapájal do pomoci utečencom, ktorí prichádzali do Rakúska, miestna cirkev aj na jeho popud ponúkla mnohým prístrešie a konkrétnu pomoc. To, čo pápež František stelesňuje na globálnej úrovni, znamená Schönborn pre Rakúsko. Napokon, obaja sú si veľmi blízki, Schönborn na jar predstavil pápežskú exhortáciu Amoris laetitia a bránil Františka pred obvineniami z relativizmu.

Práve z týchto dôvodov spôsobil Schönborn mediálny rozruch svojou nedeľnou kázňou k Sviatku mena Preblahoslavenej Panny Márie. Tento sviatok ustanovil pápež Inocent XI. z vďaky za víťazstvo kresťanských vojsk v boji pri Viedni.

Kardinál Schönborn pri tejto príležitosti hovoril o hrozbách Európy inak ako v uplynulom roku, keď ako hlavnú spoločenskú aj duchovnú drámu vnímal to, či sa Európania dokážu solidarizovať s utečencami.

Tu sú slová, ktoré kardinál predniesol uplynulú nedeľu:

„Naše kresťanské dedičstvo sme premárnili a prehajdákali. A teraz sa čudujeme, ako to v Európe vyzerá. Podobáme sa márnotratnému synovi, ktorý premárnil vzácny majetok svojho otca, vzácne kresťanské dedičstvo. Zrazu zisťujeme, že nám tu a tam niečo chýba, keď sa ocitáme v núdzi. Nielenže nám začína chýbať niečo po ekonomickej stránke, to ešte len príde, ale najmä, že nám niečo chýba ľudsky, nábožensky a z hľadiska viery. Čo sa stane z Európy? Dnes uplynulo 333 rokov odvtedy, čo bola zachránená Viedeň. Dôjde k tretiemu pokusu o islamské dobytie Európy? Mnohí moslimovia si to myslia a želajú a hovoria: Táto Európa je na konci. Myslím si, že to, čo v dnešnom čítaní robí Mojžiš a čo robí Milosrdný Boh (…), by sme si mali dnes vyprosovať pre Európu: Pane, daj nám ešte šancu! Nezabudni, že sme tvojím národom. Tak ako mu Mojžiš pripomína: Je to predsa TVOJ národ, TY si ho vyviedol, TY si ho zasvätil, je to TVOJ národ.
Tak ťa prosíme: Pane, pripomeň nám, je to TVOJ národ. Aj keď sme zblúdili a aj keď sme premárnili dedičstvo, pane, nezavrhuj nás. Nezavrhuj Európu, z ktorej povstalo toľko svätcov. Nezavrhuj nás, hoci sme sa vo viere stali takými vlažnými.“


Niekto môže v týchto slovách vidieť Schönbornovo precitnutie, niekto medzi predošlými výzvami kardinála a jeho dnešným varovaním nemusí vnímať žiaden rozpor. Príklad Christopha Schönborna možno najviac ukazuje, aké nezmyselné je vtesnávať dnešné zložité problémy, ktorým Európa čelí, do jednoduchých ideologických formuliek.
21.08.2018 09:25
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Slovensko bolo v r 2017 zasvetene k neposkrvenenu srdcu Pannej Marie...Polsko co viem milion ludi sa v r 2017 modlilo na zachranu europy modlitbu sveteho ruzenca....Cesko neviem...Madarsko tiez robi co moze.
21.08.2018 09:33
marika2772
Avatar
Príspevkov: 14776
Teda už som tu nebola nejaký ten "patek". Ale toto sa zapíše do historie slovaci.at.:w00t:
Mirko, a ako im pomahala v tom ocistci? Bol si pri tom?
Takže západná európa vravis? Zap.europa v ktorej ste roztruseni celá rodina, a na tú východnú ste sa vyprdli. Si premarnil kresťanské dedičstvo, to otcovo tiež a sup po ekonomickej stránke na ten zdieracsky zapad. Hlavne sa modli ten svEty ruzenec, a pros svEtu p.Mariu. A hovor za seba co sa tyka tej vlaznosti vo viere. Ty veris len penazenke, vyplate , bankovemu uctu....Ty svEty ruzenec. A medzi tym behni k odbornikovi....najlepšie k "psichijatrovi"...Ty zachranca europskej kultury v tej zapadnej, co ma Kezmarok na haku....;)
[Naposledy editoval marika2772, 21.08.2018 12:58]
21.08.2018 12:49
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Marika ako sa pomaha dusiam v ocisci? Jednoducho...ked zanich das obetovat svetu omsu ...a ked sa zanich budes modlit svety ruzenec k Pannej Marii....a kazdy clovek aj Ty mas v rodine zosnulych ktori potrebuju tuto pomoc. :blink:
21.08.2018 12:58
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
Takmer všetci rakúski cisári z rodu Habsburgovcov, ešte než odišli ku korunovácii, vykonali púť do Mariazellu a zasvätili seba a ríšu Panne Márii. Aj kniežatá zachovávali obyčaj zasvätenia Panne Márii. Gróf Rudolf I. z Badenu pri príležitosti svojho sobáša uzavrel "zmluvu o priateľstve" s našou milou Pani z Bikkesheimu a zvolil Pannu Máriu za patrónku svojho markgrófstva. Verný tomuto zväzku konal každú sobotu púť do Bikkesheimu.
21.08.2018 12:58
karla23
Avatar
Príspevkov: 1304
https://cestovanie.sme.sk/c/1546923/do-mariazellu-mieria-putnici-z-celej-europy.html


Tu si mozete precitat clanok o historickej udalosti v Rakuskom Mariazellu....:thumbup:
21.08.2018 13:24
Avatar