Aktuálne správy z krajanského sveta

15:30 13.Máj 2024 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

tl_files/logo/krajan.png

 

 

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

 1. Publikácia zo stretnutia s pani prezidentkou v Prahe
 2. Mapa slovenskej diaspóry je znovu zaktualizovaná
 3. Mapa Milana Rastislava Štefánika
 4. Slovenka chodí roky pracovať do Nórska: Za leto tu viete našetriť tisíce, no nie je to pre každého
 5. Slovenka sa odsťahovala do Turecka: Za luxusný byt som platila 150 eur mesačne, inflácia to zmenila
 6. Slovensko a Srbsko majú záujem posilniť spoluprácu
 7. Pro Cultura Slovaca 2024
 8. Slovenka v Taliansku: Obchodovanie s ľuďmi neznamená, že obeť niekto pripúta k radiátoru. Sú aj subtílne formy nátlaku
 9. Dobrovoľnícka pomoc slovenskej olympijskej výprave
 10. Slovák v Austrálii: Zostal som tu, lebo ľudia sú milí a pomáhajú si. Nebol som na to zo Slovenska zvyknutý
 11. Zoznam československých legionárov
 12. Pravda.sk: Zubná turistika očami lekárok zo Srbska: Slovákov trápi bezzubosť, chodia k nám po protézy aj implantáty. Láka ich cena
 13. Rigorózna práca: INTERHELPO stručné dejiny československého vysťahovaleckého družstva v ZSSR
 14. Slovensko je už 20 rokov členom EÚ
 15. Slovenka, ktorá sa vrátila z USA: Nie je pravda, že Amerika je len krajina pre bohatých. Dokáže ponúknuť omnoho viac
 16. Slovenka žije 18 rokov v USA: Rok som tu bola načierno, americký sen nie je zadarmo
 17. Róbert Kaláber: Moja Hokejová Cesta z Bratislavy do Jastrzebia
 18. Zlyhala za slovenského štátu aj mečiarizmu, dnes šíri proruskú propagandu. Načo je nám Matica?
 19. Bienále umenia v Benátkach 2024: Kam sa podejú stromy, keď sa svet pre ne stane nehostinným miestom?
 20. Nehoda nie je náhoda alebo bezpečnostné hrozby v súčasnom svete
 21. Slovenský film Vojna policajtov je na Netflixe

1. Publikácia zo stretnutia s pani prezidentkou v Prahe

Vytvorili sme a zverejnili publikáciu zo stretnutia s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou s krajanmi v Prahe 16.11.2023. V publikácii nájdete profily krajanov žijúcich v Prahe.

Publikácia zo stretnutia s pani prezidentkou v Prahe

2. Mapa slovenskej diaspóry je znovu zaktualizovaná

Zaktualizovali sme mapu slovenskej diaspóry. Plánujeme každý mesiac aktualizovať zoznam krajanských miest po celom svete.

Mapa slovenskej diaspóry

3. Mapa Milana Rastislava Štefánika

Tvoríme mapu života Milana Rastislava Štefánika. Zatiaľ mapujeme pomníky a pamätníky M. R. Štefánikovi. Ak viete o nejakom mieste, ktoré v mape chýba, dajte nám prosím o ňom vedieť. Na stránke nájdete aj zverejnený hraný film a dokumentárne filmy o M. R. Štefánikovi.

Mapa Milana Rastislava Štefánika

4. Slovenka chodí roky pracovať do Nórska: Za leto tu viete našetriť tisíce, no nie je to pre každého

Martina Machalová sa prvýkrát vybrala pracovať do Nórska v roku 2014. O tejto škandinávskej krajine nič nevedela, doma pracovala v hoteli a odrazu sedela vo vlaku na druhý koniec Európy. Z jednej letnej sezóny na horskej chate sa stala nasledujúca zimná sezóna, zimná sezóna sa zmenila na celé roky.

Slovenka chodí roky pracovať do Nórska: Za leto tu viete našetriť tisíce, no nie je to pre každého

5. Slovenka sa odsťahovala do Turecka: Za luxusný byt som platila 150 eur mesačne, inflácia to zmenila

Slovenka Veronika Chlebovcová Kutlu odišla do Turecka v roku 2014 len na pár mesiacov. Neplánovala tam zostať viac ako jednu sezónu, ale jej život sa vyvinul tak, že dnes už roky žije v Istanbule. Veronika rozpráva plynule po turecky, našla si tureckého manžela, ale tvrdí, že život v tejto krajine má ďaleko od raja na zemi. Kedysi za luxusný byt v meste platila 150 eur mesačne, lenže inflácia v Turecku všetko zmenila.

Slovenka sa odsťahovala do Turecka: Za luxusný byt som platila 150 eur mesačne, inflácia to zmenila

6. Slovensko a Srbsko majú záujem posilniť spoluprácu

Štátny tajomník Marek Eštok rokoval v Bratislave so srbským veľvyslancom Aleksandraom Nakičom predovšetkým o možnostiach rozvíjania slovensko-srbského partnerstva a plánovanej návšteve Srbska predstaviteľov slovenskej vlády a rezortu diplomacie. Štátny tajomník ocenil podporu srbských inštitúcií pre slovenskú národnostnú menšinu žijúcu v Srbsku a poďakoval za iniciatívu a podporu vlády pre zápis kovačického naivného umenia do Zoznamu UNESCO.

Slovensko a Srbsko majú záujem posilniť spoluprácu

7. Pro Cultura Slovaca 2024

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska sa v roku 2019 dohodli, že zriadia spoločné ocenenie Pro Cultura Slovaca, ktoré sa odvtedy udeľuje jednotlivcom a kolektívom za ich výnimočný prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Cena a pamätný list Pro Cultura Slovaca sa udeľuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríla). Tak bolo i tohto roku, keď sa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutočnilo slávnostné udeľovanie tejto ceny na rok 2024.

Pro Cultura Slovaca 2024

8. Slovenka v Taliansku: Obchodovanie s ľuďmi neznamená, že obeť niekto pripúta k radiátoru. Sú aj subtílne formy nátlaku

Alexandra Malangone sa narodila a vyrástla v Liptovskom Mikuláši. Od detstva bola veľmi aktívna, hrala na klavíri, robila modernú gymnastiku, neskôr taekwondo, v ktorom bola juniorskou majsterkou Slovenska. Alexandra vyštudovala medzinárodné právo v Holandsku s plným prospechovým štipendiom a popritom si zarábala na knihy upratovaním a starostlivosťou o psy. Dnes je z nej jedna z najväčších odborníčok na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Nasmerovalo ju k tomu aj to, že počas štúdia bola v Holandsku občiankou tretej krajiny, chudobnou Východoeurópankou, ktorú cudzinecká polícia posielala na röntgen pľúc, či nemá tuberkulózu.

Slovenka v Taliansku: Obchodovanie s ľuďmi neznamená, že obeť niekto pripúta k radiátoru. Sú aj subtílne formy nátlaku

9. Dobrovoľnícka pomoc slovenskej olympijskej výprave

Letné olympijské (26. 7. – 11. 8.) a paraolympijské (28. 8. - 8. 9. 2024) hry v Paríži sa rýchlo blížia. Počas ich trvania budeme mať možnosť podporovať našich športovcov a prezentovať zahraničným hosťom našu kultúru i gastronómiu v Slovenskom olympijskom dome v Parc de la Villette. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži úzko spolupracuje v oblastiach logistiky a prezentácie Slovenskej republiky so Slovenským olympijským a športovým výborom a s agentúrou Slovakia Travel. V mene celého organizačného tímu sa obraciame na Vás s návrhom dobrovoľníckej pomoci slovenskej olympijskej výprave.

Dobrovoľnícka pomoc slovenskej olympijskej výprave

10. Slovák v Austrálii: Zostal som tu, lebo ľudia sú milí a pomáhajú si. Nebol som na to zo Slovenska zvyknutý

Juraj Hubinský pochádza z dediny Krušovce v okrese Topoľčany. Od detstva ho fascinovali cudzie jazyky a jeho snom bolo stať sa tlmočníkom a robiť simultánne preklady v televízii. Po revolúcii sa zamiloval do angličtiny, ktorú si chcel zdokonaľovať aj vo svete. Aj preto sa chlapec zo slovenského vidieka, ktorý nikdy neletel lietadlom, nesedel v taxíku a nevidel more, vybral po ukončení obchodnej akadémie do austrálskeho Sydney. „Austrália v tej dobe bola, ako keby som bol na Mesiaci,“ povedal s tým, že tam prišiel s „komunistickými taškami“ a 700 austrálskymi dolármi v papierových bankovkách, ktoré už desať rokov neboli v Austrálii v obehu, ale jemu ich dali v banke v Topoľčanoch. Mal však šťastie, neznámi ľudia mu pomáhali. „Bol som tri hodiny v Austrálii a už som mal niekoľko zážitkov s veľmi milými a nápomocnými ľuďmi,“ vraví. Aj preto v Austrálii zostal a žije tam už 26 rokov.

Slovák v Austrálii: Zostal som tu, lebo ľudia sú milí a pomáhajú si. Nebol som na to zo Slovenska zvyknutý

11. Zoznam československých legionárov

Hľadáte svojho predka - legionára? Chcete doplniť legionársku databázu o svoje fotografie? Alebo opraviť nepresný údaj? Potom ste tu správne. Základné údaje o tom, či niekto bol alebo nebol legionárom, respektíve slúžil alebo neslúžil v našom zahraničnom vojsku v čase I. svetovej vojny av prvých rokoch po nej, získa každý na týchto internetových stránkach, ktoré vychádzajú z databázy Vojenského historického archívu v Prahe. V databáze môžete vyhľadávať podľa troch základných kritérií – meno, dátum a miesto narodenia.

Zoznam československých legionárov

12. Pravda.sk: Zubná turistika očami lekárok zo Srbska: Slovákov trápi bezzubosť, chodia k nám po protézy aj implantáty. Láka ich cena

Pacienti zo Slovenska k nim prúdia každý týždeň. Stomatologičky zo srbskej obce Kysáč - Ana Meši a Marina Francisti hovoria, že cestu k nim nemerajú kvôli oprave jedného zubného kazu, ale s diagnózami, ako je napríklad paradentóza. Slovákov k nim lákajú najmä nižšie ceny za implantáty, korunky, no aj fixné zubné strojčeky, ktoré sú v porovnaní so Slovenskom dva- až trikrát lacnejšie.

Pravda.sk: Zubná turistika očami lekárok zo Srbska: Slovákov trápi bezzubosť, chodia k nám po protézy aj implantáty. Láka ich cena

13. Rigorózna práca: INTERHELPO stručné dejiny československého vysťahovaleckého družstva v ZSSR

Táto práca sa zaoberá dejinami projektu Interhelpo, vysťahovaleckej komúny, ktorú budovali československí robotníci v 20. a 30. rokoch 20. storočia v ZSSR. Interhelpo bolo založené na myšlienkach proletárskeho internacionalizmu a ako také bolo komunistickou históriou interpretované. Robotníci si v ZSSR vyskúšali život v socialistickej spoločnosti, vrátane politických procesov a represií.

Rigorózna práca: INTERHELPO stručné dejiny československého vysťahovaleckého družstva v ZSSR

14. Slovensko je už 20 rokov členom EÚ

Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovensko stalo členom Európskej únie. Slovensko a jeho obyvatelia od roku 2004 využívajú obrovské príležitosti, hospodársky rast a sociálny vývoj, ktoré členstvo v EÚ prinieslo. Vďaka európskym fondom a otvoreným hraniciam sa jeho hospodárstvo rozrástlo a dnes tvorí nepostrádateľnú súčasť jednotného trhu. Talentovaní ľudia, silný priemysel a inovatívne startupy zo Slovenska zase prispievajú k silnejšej Únii. Slováci vedia, ako byť solidárni s ľuďmi, ktorí sa ocitli v núdzi. Naša Únia je vďaka Slovensku silnejšia. A Slovensko je vďaka Európskej únii lepšie.

Slovensko 20 rokov spolu

Ako prebiehal vstup Slovenska do EÚ?

Slávnostné otvorenie Medzinárodnej konferencie „20 rokov členstva Slovenska v EÚ - výzvy a príležitosti"

Slovensko oslavuje 20 rokov od vstupu do EÚ

Čo prinieslo členstvo v EÚ Slovensku?

15. Slovenka, ktorá sa vrátila z USA: Nie je pravda, že Amerika je len krajina pre bohatých. Dokáže ponúknuť omnoho viac

Andrea Sadloňová pochádza zo Starej Turej. Vyrástla v rodine vzdelaných odborníkov, kde sa za komunizmu počúvala Slobodná Európa a pozerali americké seriály na rakúskej televízii. Chcela byť vedkyňa a ísť do zahraničia. Študovala v USA, získala doktorát z molekulárnej a bunkovej patológie a vybudovala si tam zaujímavú kariéru. Skúmala vývoj rakoviny prsníka, pracovala pre slávneho imunológa a neskôr v súkromnej biotechnologickej firme, až kým sa po takmer 20 rokoch v USA rozhodla vrátiť domov. „Znovu na začiatok toho kruhu,“ hovorí v rozhovore aj o tom, či je Slovensko pripravené na návrat mozgov zo zahraničia.

Slovenka, ktorá sa vrátila z USA: Nie je pravda, že Amerika je len krajina pre bohatých. Dokáže ponúknuť omnoho viac

16. Slovenka žije 18 rokov v USA: Rok som tu bola načierno, americký sen nie je zadarmo

Agnesa Marikovsky sa pred 18 rokmi odsťahovala do Spojených štátov amerických, kde pôvodne neplánovala žiť, len stráviť dobrodružné vysokoškolské leto a priniesť si domov zarobené peniaze. Zhoda okolností či osud to v jej živote zariadili inak. Z upratovačky v detskom tábore, kde sa počas práce v noci musela vyhýbať medveďom, sa stala podnikateľka s vlastným masérskym salónom.

Slovenka žije 18 rokov v USA: Rok som tu bola načierno, americký sen nie je zadarmo

17. Róbert Kaláber: Moja Hokejová Cesta z Bratislavy do Jastrzebia

Róbert Kaláber, slovenský tréner hokejového tímu z Jastrzebia, pochádza z Bratislavy a momentálne žije v Dubnici nad Váhom. V tejto videoreportáži hovorí o svojej kariére a skúsenostiach, ktoré získal počas dlhodobej práce v Poľsku. Po troch sezónach v slovenskej extralige prijal ponuku trénovať v Jastrzebí a rýchlo sa adaptoval na nové prostredie.

Róbert Kaláber: Moja Hokejová Cesta z Bratislavy do Jastrzebia

18. Zlyhala za slovenského štátu aj mečiarizmu, dnes šíri proruskú propagandu. Načo je nám Matica?

Od svojho vzniku v roku 1863 prekonala dlhú cestu, na jej existenciu sa Slováci skladali v prvej veľkej úspešnej kampani. Prispievali na ňu aj Česi a Tomáš Garrigue Masaryk bol jedným z najštedrejších podporovateľov. Jej členmi boli aj Židia, aktívne spolupracovala s Ukrajincami. Bola nadstranícka a s jasnou európskou orientáciou. Len máločo z toho sa dnes spája s Maticou slovenskou. Podľa kritikov je reliktom z čias dávno minulých a s minimálnou sebareflexiou. Zlyhala v najtemnejších obdobiach našich dejín, dodnes oživuje tiene nacionalizmu, podlieza politikom a nedokáže komunikovať s moderným Slovenskom a jeho potrebami.

Zlyhala za slovenského štátu aj mečiarizmu, dnes šíri proruskú propagandu. Načo je nám Matica?

19. Bienále umenia v Benátkach 2024: Kam sa podejú stromy, keď sa svet pre ne stane nehostinným miestom?

V Benátkach začalo prestížne medzinárodné bienále umenia, Slovensko reprezentuje Oto Hudec. Upozorňuje na ohrozený druh, ku ktorému majú ľudia mimoriadne blízko. Umelec Oto Hudec sa vo svojej tvorbe už roky konzistentne zaoberá tým, čo sa stalo so svetom. Ako je možné, že si ľudstvo svojím správaním ničí pôdu pod nohami aj vzduch, ktorý dýcha – a čo sa s tým dá robiť.

Bienále umenia v Benátkach 2024: Kam sa podejú stromy, keď sa svet pre ne stane nehostinným miestom?

Stanovisko tímu Floating Arboretum na Benátskom bienále 2024

20. Nehoda nie je náhoda alebo bezpečnostné hrozby v súčasnom svete

Odborná diskusia venovaná súčasným bezpečnostným hrozbám prebehla 18. apríla v komunitnom centre Next Zone, Preslova 25, Praha. Akcia niesla názov Nehoda nie je náhoda alebo bezpečnostné hrozby v súčasnom svete a vystúpili na nej Vít Rakúšan, Jozef Síkela, Dana Drábová, Václav Bartuška, Jakub Kalenský a Andrej Poleščuk.

Nehoda nie je náhoda alebo bezpečnostné hrozby v súčasnom svete

21. Slovenský film Vojna policajtov je na Netflixe

Film Vojna policajtov je knižnou adaptáciou románu Arpáda Soltésza Hnev. Od 8. mája je film dostupný na Netflixe.

Slovenský film Vojna policajtov je na Netflixe

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.