Aktuálne správy z krajanského sveta

07:25 27.Feb 2024 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

tl_files/logo/krajan.png

 

 

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

 1. Ako voliť v prezidentských voľbách
 2. Otázky a odpovede prezidentského kandidáta Patrika Dubovského
 3. Vytvorenie žiadosti o hlasovací preukaz do prezidentských volieb
 4. Voľby na Slovensku do Európskeho parlamentu 2024
 5. Slovák v Portugalsku: Na Kysuciach sa partnera bojím dotknúť, v Portugalsku sa s ním môžem zosobášiť
 6. Slovák v Česku: V Prahe lekárov neučia byť lajdákmi. Na Slovensku je dobrý pacient ten, ktorého sa rýchlo zbavia
 7. Slovenka v Rakúsku: Vo Viedni sa robí špičková veda. Na Slovensku len do šuplíka, aby sa nejako využili európske peniaze
 8. Slováci žijúci v Kanade: Naše srdcia sú stále na Slovensku
 9. Problém slovenského zdravotníctva očami krajana v Nórsku
 10. Rozhovor s Pawłom Tokarczykom o Slovákoch žijúcich v Poľsku
 11. Rozhovor s krajanom v Japonsku, ako sa mu tam žije a pracuje
 12. Výzva na podávanie návrhov na Cenu Pro Cultura Slovaca 2024 za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov
 13. Podporte vznik knihy: Slováci v zahraničí
 14. Pýtame sa ÚSŽZ: Ako vyberá Úrad krajanské podujatia, ktoré propaguje na internete?
 15. Nový slovenský film Vojna policajtov
 16. Pripojte sa k pochodu po stopách hrdinov z Osvienčimu do Žiliny
 17. Spomienková akcia: 6 rokov bez Jána a Martiny - 11 miest v zahraničí
 18. Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia?
 19. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024
 20. Prihláste sa na online vyučovanie 2024
 21. Odborné hodnotenie projektov v rámci Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou
 22. Slovák v Anglicku: S manželkou sme počas pôrodu neverili, že takýto prístup k pacientovi je vôbec možný

1. Ako voliť v prezidentských voľbách

Prinášame úplný zoznam prezidentských kandidátov spolu s návodom, ako sa zúčastniť volieb. Voliť je možné len na území Slovenskej republiky. Prvé kolo je 23. marca a druhé kolo 6. apríla.

Ako voliť v prezidentských voľbách

2. Otázky a odpovede prezidentského kandidáta Patrika Dubovského

Prezidentský kandidát Patrik Dubovský odpovedal na otázky o svojom vzťahu ku krajanom v zahraničí.

Otázky a odpovede prezidentského kandidáta Patrika Dubovského

3. Vytvorenie žiadosti o hlasovací preukaz do prezidentských volieb

Ak budete počas volieb prezidenta mimo trvalého bydliska (napríklad v zahraničí), táto služba vám pomôže vytvoriť žiadosť o hlasovací preukaz tak, aby ste na nič dôležité nezabudli. Je to veľmi jednoduché a trvá to len pár minút. Potom budete môcť voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Napríklad hneď pri hraniciach.

Vytvorenie žiadosti o hlasovací preukaz do prezidentských volieb

4. Voľby na Slovensku do Európskeho parlamentu 2024

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019. Hlasovanie zo zahraničia nie je možné.

Voľby na Slovensku do Európskeho parlamentu 2024

5. Slovák v Portugalsku: Na Kysuciach sa partnera bojím dotknúť, v Portugalsku sa s ním môžem zosobášiť

Rozhovor s krajanom v Portugalsku v rámci seriálu Odliate mozgy. Jan Mackovčák vyrastal v Čadci. Už na základnej škole sa stretol so šikanou, pretože je gej. Hneď ako to bolo možné, prešiel na bilingválne gymnázium do Žiliny a napokon na vysokú školu do Bratislavy, kde sa už cítil lepšie.

Rozhovor s krajanom v Portugalsku

6. Slovák v Česku: V Prahe lekárov neučia byť lajdákmi. Na Slovensku je dobrý pacient ten, ktorého sa rýchlo zbavia

Rozhovor s krajanom v Česku v rámci seriálu Odliate mozgy. Ján Šoltés pochádza z Michaloviec, vyštudoval medicínu v Košiciach a štúdium hodnotí pozitívne. „Lenže keď sa skončilo štúdium, prišla tvrdá zdravotnícka realita,“ hovorí v rozhovore zo série Odliate mozgy Denníka N.

Rozhovor s krajanom v Česku

7. Slovenka v Rakúsku: Vo Viedni sa robí špičková veda. Na Slovensku len do šuplíka, aby sa nejako využili európske peniaze

Rozhovor s krajankou v Rakúsku v rámci seriálu Odliate mozgy. Michaela Potančoková vždy vedela, že chce byť vedkyňou a venovať sa demografii. Sen sa jej splnil, ale nie na Slovensku. Vedeckej práci v Bratislave dala šancu, no po štyroch rokoch to vzdala.

Rozhovor s krajankou v Rakúsku

8. Slováci žijúci v Kanade: Naše srdcia sú stále na Slovensku

Slováci v Kanade zdôrazňujú ľudskosť a toleranciu, ktorú tam zažívajú. Hovoria aj o podnikateľských príležitostiach a výhodách štúdia v Kanade. Všetci dúfajú, že hodnoty, ktoré prežívajú v Kanade, sa vrátia aj na Slovensko. V Kanade je to najmä o ľudskosti, ktorá sa zo Slovenska vytratila. Pre médiá to na stretnutí prezidentky Zuzany Čaputovej v kanadskej Ottawe uviedli manželia Juraj a Mária Slovákovci. Aktuálne žijú v Montreale.

Naše srdcia sú stále na Slovensku

9. Problém slovenského zdravotníctva očami krajana v Nórsku

Najskôr odišiel do Nórska, aby sa naučil, ako funguje jeden z najlepších zdravotníckych systémov. Po návrate sa stal šéfom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine, z ktorej však pre neochotu lekárov robiť zmeny opäť odišiel. Momentálne pracuje v Osle, ale zároveň robí medicínskeho konzultanta nemocniciam naprieč celou Škandináviou.

Problém slovenského zdravotníctva očami krajana v Nórsku

10. Rozhovor s Pawłom Tokarczykom o Slovákoch žijúcich v Poľsku

Hosťom Izabela Zając v pravidelnej relácii Na slovíčko bol spoluautor nášho #youtube kanálu Paweł Tokarčyk. Okrem zaujímavých informácií o projekte mapujúcim životné osudy slovenských a českých krajanov v Poľsku sa Pawel podelil aj o svoj príbeh ako sa dostal ku slovenčine.

Rozhovor s Pawłom Tokarczykom o Slovákoch žijúcich v Poľsku

11. Rozhovor s krajanom v Japonsku, ako sa mu tam žije a pracuje

Až z ďalekého Japonska sa k nám pripojil Marek Bezák, aby sa s nami podelil s tým, ako sa mu žije a pracuje v tejto krásnej krajine, kde tímového ducha cítiť na každom kroku. Marek učí v Tokiu japončinu. Ako sa k tomu dostal, v čom ho jeho práca naplňuje a mnohé iné na Vás čakajú v tomto podcaste.

Rozhovor s krajanom v Japonsku

12. Výzva na podávanie návrhov na Cenu Pro Cultura Slovaca 2024 za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby navrhli potenciálnych ocenených na rok 2024, a to najneskôr do 29. februára 2024.

Cena Pro Cultura Slovaca 2024

13. Podporte vznik knihy: Slováci v zahraničí

Podporte vznik novej knihy Oli Džupi: Slováci v zahraničí - uspeli vo svete, doma ich (ne)poznáme. Som Oli Džupinková a už takmer 10 rokov nahrávam pre Rádio Expres rozhovory so Slovákmi a Slovenkami v zahraničí. Teraz chcem o nich vydať knihu. "Slováci v zahraničí, ďakujem, že nám robíte dobré meno vo svete, som na Vás hrdá."

Podporte vznik knihy: Slováci v zahraničí

14. Pýtame sa ÚSŽZ: Ako vyberá Úrad krajanské podujatia, ktoré propaguje na internete?

Úrad nemá kapacitu ani kompetenciu informovať o všetkých podujatiach zahraničných Slovákov. Ako štátna inštitúcia na webe www.slovenskezahranicie.sk a/alebo na Facebooku propaguje takmer výlučne podujatia, ktoré ÚSŽZ priamo podporil, v menšej miere ďalšie podujatia a aktivity, ktoré organizujú s Úradom spolupracujúce krajanské spolky, či iné organizácie na ich podnet.

Ako vyberá Úrad krajanské podujatia, ktoré propaguje na internete?

15. Nový slovenský film Vojna policajtov

Vojna policajtov je nový politický thriller z pera úspešného novinára a spisovateľa Arpáda Soltésza, ktorý vás vráti do 90-tych rokov na Slovensku. Za kamerou stál Martin Štrba, kostýmy navrhla Katarína Štrbová Bieliková. Všetci traja žijú v Prahe.

Nový slovenský film Vojna policajtov

16. Pripojte sa k pochodu po stopách hrdinov z Osvienčimu do Žiliny

Pozývame vás, aby ste sa pripojili k tradícii memoriálu venovaného Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi, ktorí riskovali životy, aby sa pokúsili zachrániť maďarských Židov pred istou smrťou. Ich útek z Auschwitzu a Report, ktorý následne spísali v Žiline, má v dejinách holokaustu úplne zásadný význam. A nie iba v dejinách holokaustu. Euroatlantická civilizácia je v súčasnosti konfrontovaná s novými výzvami a premýšľanie o hrdinstve tvárou v tvár nenávisti a predsudkom je vysoko aktuálne.

Pripojte sa k pochodu po stopách hrdinov z Osvienčimu do Žiliny

17. Spomienková akcia: 6 rokov bez Jána a Martiny - 11 miest v zahraničí

Dňa 21.2.2024 o 16.30 si aj krajania v 11 mestách po celom svete uctili pamiatku a odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V stredu 21. februára 2024 uplynulo 6 rokov od chladnokrvnej vraždy Jána a Martiny. Na Slovensku sa zapojilo 32 miest. Išlo o najväčšiu občiansku akciu, kde sa spojili obyvatelia Slovenska a krajania v zahraničí.

Spomienková akcia: 6 rokov bez Jána a Martiny - 11 miest v zahraničí

18. Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia?

Aktualizujeme zoznam aktivít, ktorými môže aj krajan v zahraničí pomôcť Slovensku stať sa slušným a spravodlivým Slovenskom.

Ako môže krajan pomôcť v roku 2024 Slovensku zo zahraničia?

19. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024

ÚSŽZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 v nasledujúcich oblastiach: vzdelávanie, kultúra, informácie a médiá. Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčasti štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi SR a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Registrácia žiadostí v dotačnom informačnom systéme bude prebiehať v do konca marca 2024.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024

20. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024

Obsahom pravidelného online vzdelávania bude hravé učenie v priamej online interakcii v slovenčine, spev, pohyb, kreatívne činnosti a zábava. Po odbornej stránke bude online vzdelávanie vopred nastavené tak, aby jednotlivé hodiny na seba navzájom nadväzovali. Účastníci dostanú na každej z online hodín aj určité úlohy, ktoré si budú plniť medzi jednotlivými dňami s online vzdelávaním – čo bude do značnej miery motiváciou pre deti, aby sa na ďalšie online vzdelávanie pripravovali. Prvú hodinu plánujeme na sobotu 02. 03. 2023.

Prihláste sa na online vyučovanie 2024

21. Odborné hodnotenie projektov v rámci Výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Projekty z Výzvy na podporu vzťahov so slovenskou diaspórou budú hodnotené odborníkmi od 8. do 19. apríla.

Odborné hodnotenie projektov

22. Slovák v Anglicku: S manželkou sme počas pôrodu neverili, že takýto prístup k pacientovi je vôbec možný

Rozhovor s krajanom v Anglicku v rámci seriálu Odliate mozgy. Ivan Piliš pochádza z Martina, vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského a už počas štúdia si privyrábal ako programátor. Po škole mal teda prácu zaručenú, ale po troch rokoch odišiel do Švajčiarska a potom do Rakúska. V roku 2008 sa počas finančnej krízy, keď bolo menej pracovných ponúk, vrátil na Slovensko a začal si robiť druhú vysokú školu.

Slovák v Anglicku: S manželkou sme počas pôrodu neverili, že takýto prístup k pacientovi je vôbec možný

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne

 

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.