Aktuálne správy z krajanského sveta

16:32 11.Júl 2023 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

 1. Novým predsedom ÚSŽZ je Miloš Koterec
 2. Registrujte sa k voľbe poštou do Národnej rady Slovenskej republiky do 9. augusta
 3. Záznam zo Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí 5. júla 2023
 4. Kniha: Moja cesta - autobiografia Dušana Tótha
 5. Iniciatíva pre slovenských stredoškolákov a stredoškoláčky "Slovensko ti verí"
 6. Parlament ocenil významné osobnosti slovenského zahraničia
 7. Pozrite si moderovanú diskusiu: Život Slovákov v zahraničí
 8. Podporte Slovak Theatre London's Show na Edinburgh Fringe
 9. 8. Krajanský dvor na 56. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve
 10. 48. Krajanská nedeľa na 56. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve
 11. Rokovanie XII. okrúhleho stola k problematike slovenskej diaspóry vo svete
 12. Krajanský eShop

tl_files/logo/krajan.png

 

 

 

1. Novým predsedom ÚSŽZ je Miloš Koterec

Novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa stal od 1. júla 2023 Miloš Koterec. Doterajší šéf ÚSŽZ Milan Ján Pilip bol odvolaný ku dňu 30. júna 2023. Na čele úradu bol od júla 2020.

2. Registrujte sa k voľbe poštou do Národnej rady Slovenskej republiky do 9. augusta

Do 9. augusta majú občania Slovenskej republiky, ktorí budú v čase volieb v zahraničí, možnosť registrovať sa k voľbe poštou do parlamentu Slovenskej republiky. Samotné voľby sa konajú 30. 9. 2023. Prosím, šírte túto informáciu medzi občanmi/voličmi. Aj krajania majú možnosť cez voľbu poštou posúvať Slovensko dopredu.

Registrujte sa k voľbe poštou

3. Záznam zo Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí 5. júla 2023

Pozrite si záznam zo Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa konal v Bratislave v Sade Janka Kráľa. Predstaví sa tam aj nový predseda ÚSŽZ Miloš Koterec.

Deň Slovákov žijúcich v zahraničí

4. Kniha: Moja cesta - autobiografia Dušana Tótha

Reverend Dušan Tóth sa narodil 2. júla 1938 v Modre. Vyštudoval za evanjelického kňaza a následne vyštudoval herectvo spolu s hercom Ferkom Kovárom. V roku 1968 emigroval spolu s manželkou Valikou a malým synom do USA a následne do Kanady. V rokoch 1971- 1990 zastával post generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov. Dušan Tóth sa dlhé roky prihováral poslucháčom z rádií Slobodná Európa a Hlas Ameriky.

Objednať knihu

5. Iniciatíva pre slovenských stredoškolákov a stredoškoláčky "Slovensko ti verí"

Cieľom iniciatívy je ukázať stredoškolákom a stredoškoláčkam, ktorí idú študovať na vysoké školy do zahraničia, že Slovensku na nich záleží. Chcú im pomôcť a ponúknuť zaujímavé príležitosti. Veľmi radi s nimi ostane Slovensko v kontakte. Ak budú mať študenti chuť, nájdu tu možnosti, ako sa zapojiť do diania na Slovensku. „Každému jednému z Vás chcem povedať: Slovensko Vás chce a potrebuje.“ Ľudovít Ódor predseda vlády Slovenskej republiky.

Iniciatíva "Slovensko ti verí"

6. Parlament ocenil významné osobnosti slovenského zahraničia

Pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý si každoročne pripomíname 5. júla, boli na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky za prítomnosti jeho predsedu Milana Vetráka ocenené viaceré významné osobnosti slovenského zahraničia. Organizátormi podujatia boli mimovládne organizácie Nadácia Národný Pamätník Slovenského vysťahovalectva, Family Š. B. Roman a Kanadská základina pre umenie a divadlo. Tieto organizácie každoročne udeľujú významným osobnostiam slovenského zahraničia pamätnú medailu predsedu Svetového kongresu Slovákov Štefana Boleslava Romana.

Ocenené osobnosti

7. Pozrite si moderovanú diskusiu: Život Slovákov v zahraničí

Moderovaná diskusia na RTVS s bývalými ministrami zahraničných vecí Jánom Kubišom a Pavlom Demešom o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Záznam moderovanej diskusie

8. Podporte Slovak Theatre London's Show na Edinburgh Fringe

Podporte vystúpenie Slovenského divadla v Londýne Slovak Theatre London na prestížnom svetovom divadelnom festivale v Edinburghu v rámci Edingurgh Fringe Festival, kde bude hosťovať prvýkrát. Zakladateľkou Slovak Theatre London je Slovenka Simona Vrabcová a členmi divadla sú mladí Slováci a Česi žijúci v Londýne. Je to mimoriadna kultúrna reprezentácia v zahraničí, ale aj skvelý signál dobrých česko - slovenských vzťahov vo svete, osobitne v roku nášho spoločného výročia - 30 rokov od vzniku oboch republík.

Podporte slovenskú kultúru v Spojenom kráľovstve

9. 8. Krajanský dvor na 56. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve

8. Krajanský dvor sa uskutočnil v rámci 56. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v čase od 7. – 9 . júla 2023. Aktívne sa podujatia zúčastnilo vyše sto zahraničných Slovákov zo siedmich krajín sveta – Argentína, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Srbsko a návštevníkom ponúkli jedlá slovenskej zahraničnej kuchyne.

Záznam z otvorenia Krajanského dvora

10. 48. Krajanská nedeľa na 56. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve

48. Krajanská nedeľa v rámci 56. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa v tomto roku niesla v znamení témy Zimný slnovrat a predstavila zvyky a obyčaje akými sú: zvyky na sv. Martina, zvyky na sv. Katarínu – stridžie dni (sv. Ondrej, sv. Barbora), zvyky na sv. Mikuláša – od Lucie do Vianoc, odchod starého roku a príchod nového, zvyky na Troch kráľov – fašiangy… 48. Krajanská nedeľa sa uskutočnila v nedeľu 9. júla 2023 so začiatkom o 13.30 na Amfiteátri v Detve.

Výzva: má prosím niekto na zdieľanie záznam z Krajanskej nedele?

48. Krajanská nedeľa

11. Rokovanie XII. okrúhleho stola k problematike slovenskej diaspóry vo svete

Rokovanie XII. okrúhleho stola (table ronde) k problematike slovenskej diaspóry vo svete sa uskutočnilo 6. júla 2023 (štvrtok) 13.00 – 18.00 hod. v rokovacej miestnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a menšiny v budove NR SR, v areáli Bratislavského hradu. Odborné podujatie pripravilo Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom, Univerzitnou knižnicou, Nadáciou Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva a Migráciou SK.

Program rokovania okrúhleho stola

12. Krajanský eShop

Na stránkach www.krajan.sk sme vytvorili novú sekciu - Krajanský eShop, kde vám chceme poskytnúť priestor na prezentovanie vašej tvorby, ktorú môžu získať ostatní krajania. Samotný predaj alebo poskytnutie tvorby zostáva na krajanskom spolku. Stačí odpovedať na tento e-mail, ak by ste v eShope chceli niečo prezentovať.

 

           
           

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.