Správy z krajanského sveta; voľby

09:33 26.Jún 2023 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

  1. Registrujte sa k voľbe poštou do Národnej rady Slovenskej republiky do 9. augusta
  2. Mapa aktívnych krajanov sa pomaličky rozbieha
  3. Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - aktuálne znenie
  4. Stupavská konferencia - Spájame sa za demokraciu
  5. Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2023 oslávime spoločne 5. júla v Bratislave aj vo svete
  6. Rokovanie XII. okrúhleho stola (table ronde) k problematike slovenskej diaspóry vo svete

1. Registrujte sa k voľbe poštou do Národnej rady Slovenskej republiky do 9. augusta

Do 9. augusta majú občania Slovenskej republiky, ktorí budú v čase volieb v zahraničí, možnosť registrovať sa k voľbe poštou do parlamentu Slovenskej republiky. Samotné voľby sa konajú 30. 9. 2023. Prosím, šírte túto informáciu medzi občanmi/voličmi. Aj krajania majú možnosť cez voľbu poštou posúvať Slovensko dopredu.

Registrujte sa k voľbe poštou

2. Mapa aktívnych krajanov sa pomaličky rozbieha

Prvých 15 aktívnych krajanov je registrovaných do krajanskej mapy. Ak máte záujem na prepájaní krajanov navzájom a krajanov so Slovenskom, pridajte sa aj vy.

Mapa aktívnych krajanov

Registrácia do mapy aktívnych krajanov

3. Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - aktuálne znenie

Úrad vlády zverejnil aktualizáciu výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Spustiť sa má do konca júla 2023. Cieľom je zirganizovať podujatia na prepájanie krajanov so Slovenskom. Žiaľ, registrovať sa do výzvy môžu len subjekty registrované na Slovensku. Pražská kaviareň bude sledovať všetky podujatia z tejto výzvy a bude vás informovať, ako sa aj vy môžete zapojiť aspoň ako účastníci podujatí.

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

4. Stupavská konferencia - Spájame sa za demokraciu

Na Slovensku sa každým rokom koná stretnutie mimovládneho sektora na takzvanej Stupavskej konferencii. Tento rok bolo stretnutie 13. a 14. júna v Bratislave v Novej Cvernovke. Aj krajanské organizácie sú mimovládne organizácie. Zo zahraničia sa zúčastnila len Pražská kaviareň. Riešilo sa tam mnoho problémov a výziev mimovládnych organizácií, ktoré sú totožné s problémami krajanských organizácií. Bolo by užitočné, keby sa Stupavských konferencií zúčastnilo viac krajanských organizácií, je to veľmi podnetné a inšpiratívne prostredie.

Stupavská konferencia - program, zoznam účastníkov, vyhlásenie

5. Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2023 oslávime spoločne 5. júla v Bratislave aj vo svete

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva verejnosť na tradičné oslavy pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v bratislavskom Sade Janka Kráľa v stredu 5. júla 2023. Okrem štátnych predstaviteľov a predstaviteľov úradu sa ceremónie slávnostného kladenia kvetov zúčastnia aj zahraniční Slováci z celého sveta – kanadský folklórny súbor Domovina, predstavitelia Slovenského divadla v Londýne, členovia slovenských folklórnych súborov z Argentíny, aj zástupcovia tradičných slovenských komunít z Dolnej zeme.

Deň Slovákov žijúcich v zahraničí

6. Rokovanie XII. okrúhleho stola (table ronde) k problematike slovenskej diaspóry vo svete

Odborné podujatie pripravuje Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom, Univerzitnou knižnicou, Nadáciou Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva a Migráciou SK. Témy pracovného rokovania: a/ Príprava a obsah zákona o slovenskej diaspóre vo svete; b/ Kultúrne dedičstvo slovenskej diaspóry vo svete, jeho záchrana, spracovanie a ochrana, využitie a sprístupnenie.

Okrúhly stôl

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

 

           
           

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.