VYUČOVANIE SLOVENČINY

11.11.2023 (10:00 - 12:30)

Táto udalosť sa opakuje každý 2. týždeň.

VYUČOVANIE SLOVENČINY PRE DETI | SLOWAKISCH FÜR KINDER

Naše skúsené pani učiteľky sa už tešia na hodiny slovenského jazyka s vašimi deťmi vo veku od  8–15 rokov

Miesto: MARKTGASSE 3/R01, 1090 WIEN

v sobotu 11.11., 25.11.2023 od 10.00-12.30, 16.12.2023 spoločne predvianočne

Kontakt: Jarmila Roser – 0699/140 93 501

Predpokladom účasti na kurze slovenčiny je platné členské v spolku SOVA 15€ za rok 2023.

Kurzové poplatky zahŕňajú vyučovanie, učebné a tvorivé materiály, bezplatné školské výlety, plus občerstvenie.

Platba za jeden semester: 1 dieťa – 50€, 2 deti - 90€, 3 deti  - 130€

Platba za celý školský rok: 1 dieťa – 90€, 2 deti - 170€, 3 deti - 230€

 

Prihlášky mailom na elena@slovaci.at  a poplatky záväzne do 9.9.2023 na konto SOVA IBAN: AT52 14000 03710071330

 

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.